Magyar HonvédségBocskai István11. páncélozott hajdúdandár
A Magyar Honvédség Bocskai István11. páncélozott hajdúdandárRendeltetés

A katonai szervezet alapvető rendeltetése a haza fegyveres védelme és az államhatár biztosítása, valamint a válságkezelési feladatokban való részvétel.

Fő feladat

A személyi állomány, illetve az alegységek általános katonai és szakkiképzése, harcászati felkészítése és katasztrófavédelmi feladatokban való részvétel.

Történet

1951. november l-én Mezőtúron alakult meg a dandár jogelődje lövészezredként. Több szervezeti átalakítást és átfegyverzést követően 1987-ben az ezredet gépesített lövészdandárrá szervezték át, majd 1990 és 1991 között Debrecenbe települt.
1990. szeptember 29-én a dandár felvette Bocskai István, Erdély fejedelmének nevét. 2004-ben a korábban Nyíregyházán elhelyezett alegységek Debrecenbe, valamint Hajdúhadházra települtek. Ezzel egyidőben a dandár alárendeltségébe került a hódmezővásárhelyi 62. Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandárhoz tartozó két könnyűlövész zászlóalj, valamint a helyőrségben tartózkodó alegységek is.
A honvédelmi miniszter 2007. március l-i hatállyal megalapította a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárt. Ugyanekkor került a dandár alárendeltségébe (2007-2018 között) az Egerből áttelepült 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj (24. BGFZ).
2010-to1 mindhárom helyőrségben megkezdődött az Önkéntes Műveleti-, illetve Önkéntes Védelmi Tartalékosok rendszeres kiképzése.
Meghatározó esemény volt a 2011. február 3-án végrehajtott név- és zászlóadományozó ünnepség, amikor a honvédelmi miniszter az 1756. december 15-én alapított 39-es Császári és Királyi Gyalogezred sárga zászlójának másolatát adományozta az 1. lövészzászlóaljnak. Ezzel egyidőben az alegység felvette Debrecen egykori háziezredének hadrendi számát.
A folyamatos kiképzések, missziós szolgálatok során szerzett tapasztalatoknak köszönhetően több alegysége is sikeresen szerezte, majd újította meg a NATO CREVAL minősítést.
A Magyar Honvédség átalakítása során 2023. január 1-tíi1 a hódmezővásárhelyi alegységek kiválásával egyidőben új szervezeti felépítésre tért át, megnevezése és hadrendi száma megváltozott: Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár.

Csapatünnep

Április 20. Hozzá kötődő esemény: Bocskai Istvánt a magyarországi rendek 1605. április 20-án, Szerencsen Magyarország és Erdély fejedelmévé kiáltják ki.

Jelmondata: Becsület, Bátorság, Helytállás

Parancsnoki állomány
Legoza Bálintezredesparancsnok
Rácz Szabolcsalezredesparancsnokhelyettes
Szabó Róbertezredestörzsfőnök
Kiss Róberttörzszászlósvezénylőzászlós